ជួយស៊ែរបន្តផង​! ម្ចាស់​ស្ថានីយ៍​ប្រេង MPL នៅ​ខេត្តសៀមរាប ប្រកាស​ស្វែងរក​នារីម្នាក់​ដែល​បាន​ភ្លេច​កាបូប​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​មាន​លុយ​រហូតដល់​ទៅ​… – CEN