តែកុងឡានស្លាប់ ឯអ្នកបើកម៉ូតូលោតហក់ចុះពីម៉ូតូ​រងរបួស! ​រ​ថយន្តបើកកិនម៉ូតូខ្ទេច ហើយក្រឡាប់ប៉ះជើង​ – CEN