មន្រី្តយោធាម្នា​ក់ ខឹងម្តាយទៅហៅដ​ល់​បន្ទ​ប់ខា​រ៉ា​អូខេ ទាញកំ​ភ្លើ​ងបា​ញ់​ខ្លួន​ឯង​ស្លា​ប់​ – CEN