ជប់លៀងផ្អើលភូមិ! រកឃើញ​សេដ្ឋី ៥ រូប​ទៀតហើយ ក្រោយ​ឈ្នះ​ឆ្នោតជាតិ​ថៃ ដែលមាន​ទឹកប្រាក់​ធំ​បំផុត ជិត​១​លាន​ដុល្លារ – CEN