បុរ​សវ័យជាង៦០ឆ្នាំម្នា​ក់ ​ចូល​ម៉ា​ស្សាបានមួយសន្ទុះ ស្លាប់​ – CEN