ចាំមើលតុលា​ការ​ហ៊ាន​ចា​ប់ លោក ស ថាវី អតីតអភិបាលខេត្ត​​​ឧ​​ត្តរ​មា​នជ័យទេ បន្ទាប់ពីចោ​ទ​ប្រកា​ន់ លួ​ច​ដីគេល​ក់តម្លៃ១៥ម៉ឺនដុល្លារ – CEN