អ្នកឆ្លងកូរ៉ូណា​នៅកូ​រ៉េខា​ងត្បូ​ង​កើន​ដល់ជិត ៥.០០០នាក់ ខណៈអ្នកស្លាប់មាន​ ៣៤នាក់ – CEN