រដ្ឋសភា សម្រេចទទួ​ល​យក​សេច​ក្តីព្រាង​ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហ​ក​ម្ម​ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ​និងសេចក្តីព្រាងច្បា​ប់​៥​ផ្សេង​ទៀត មកពិនិត្យ​សិ​ក្សា – CEN