សូមប្រយ័ត្ន! រោងចក្រ​មួយ​នៅ​ថៃ ដើរ​ប្រមូល​ម៉ាស​ប្រើ​រួច យកមក​បោក​អ៊ុត និង​ខ្ចប់​មើល​ដូច​ថ្មី ទម្រាំ​រកឃើញ​ចរាចរ​ស្ទើរ​ពេញ​មួយ​ប្រទេស​ – CEN