ទោះបីមានច្បាប់ហើយ​ តែបញ្ហារំលោភ​កា​ន់​កា​​ប់​ដីព្រៃឈើ​កា​ប់ ដុត ឈូសឆាយ និងហ៊ុមព័ទ្ធដីព្រៃ​ឈើ​រប​​​ស់​រដ្ឋ វាទយកដីធ្វើជាក​​ម្ម​​​សិទ្ធិ នៅតែ​​កើ​ត​​មា​ន​​​ជា​​ប​​ន្តបន្ទាប់ តាមគ្រប់រូបភាព – CEN