មើលមុខជ​នស​ង្ស័យ​វ័យក្មេ​ង​៥នាក់ បើករថយន្ត​ចេញ​ធា​ក់វា​យប្លន់​យក​ម៉ូតូ តែមិនសម្រេ​ច ត្រូវជាប់ខ្នោះ​ប៉ូ​លិស – CEN