ត្រួតពិនិត្យ​អាវុធជាតិផ្ទុះ បែរជា​ចាប់បាន​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ចំនួន​ពីរ​នាក់ ដែល​បាញ់សម្លាប់​មនុស្ស​ – CEN