កោះហៅ​គណនី​ហ្វេ​ស​បុក Saty Fila ឲ្យ​ចូលមក​បំភ្លឺ​លេី​ការចុះផ្សាយ និង​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ពី​វីរុស COVID 19 – CEN