ហាម​ជនជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី សញ្ជាតិ សិង្ហ​បុរី​ម្នាក់​ជា​គ្រូ​ហុងស៊ុយ ចូល​កម្ពុជា ក្រោយពីប្រមាថ​របាំ​ព្រះរាជ​ទ្រព្យ​ – CEN