អ្នកស្លាប់​ដោយ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​នៅ​អា​មេ​រិច កើន​ដល់ ៩​នាក់​ – CEN