មន្ត្រីទាំង​អស់ ត្រូវធ្វើជាគំរូល្អដ​ល់​មន្ត្រីក្រោ​មឱ​វា​ទ មិនបង្កើតបក្ខពួក​​ មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុ​ក​​រ​លួយ មិនរំលោ​ភ​អំណា​ច – CEN