ការស្វាគមន៍គ្នា ដោ​យ​ការ​​លើ​ក​ដៃ​សំពះ ជំនួសឲ្យការចា​ប់​ដៃ​​វិញ ពីព្រោះជំងឺកូវីដ​១​​៩ អាចឆ្លងតាមរយៈកា​រ​ចា​​ប់ដៃ​ – CEN