បញ្ជូន​សំណុំរឿង លោក​យោធា​ផ្កាយ ៣ ឡេង ប៊ុន​ស្រ៊ី ករណី​បោក​លុយ​ពលរដ្ឋ រត់ការ​ចូលធ្វើ​ទាហាន និង​ដោះស្រាយ​ជម្លោះដីធ្លី ទៅ​តុលាការ​ – CEN