លោក​ ព្រាប ​សុវត្ថិ ឆ្លើយ​តប​វិញ​ថា មានតែ​ពីរ​បី​គ្រួសារ​ប៉ុណ្ណោះ​មក​តវ៉ា​ម្សិលមិញ និង​ថា​ពេល​គាត់​នៅ​ផ្ទះម៉េច​មិន​មក​និយាយ​គ្នា​ តើមានបំណងអ្វី…? – CEN