ខ្មោច​ឡាន ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ គរ​ពេញ​កន្លែង​ប៉ូលិស​ – CEN