ប្រទេស ១០​ដែលមាន​ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ច្រើន​បំផុត​ – CEN