​លោក ជេ ម៉ា បរិច្ចាគ​ម៉ាស​ចំនួន ១ លាន ទៅដល់​ប្រជាជន​ជប៉ុន ដើម្បី​ជាការ​ដឹងគុណ​ជប៉ុនវិញ​ ​ជួយ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង Covid-19 – CEN