មន្រី្ត​ការិ​យា​ល័យ​អគ្គិ​ភ័យ ៣​នាក់ បាន​រង​របួស​ក្នុង​ករណី អគ្គិ​ភ័យ​ឆាប​ឆេះ​ផ្ទះ២​៧​ខ្នង នៅ​ខណ្ឌ​ដូន​ពេញ – CEN