ព្រះសង្ឃ​​​មាន​ទឹក​​ចិត្ត​ដ៏​សប្បុរស​​លើ​​លោក ជួយសង្គ្រោះ​ទារក និង​កុមារកំព្រា ត្រូវបាន​បោះបង់ចោល​ជាង​១០០​នាក់ ដើម្បី​ផ្តល់​អនាគត​ល្អប្រសើរ​ដល់​ពួកគេ​ – CEN