បានកូន១! ស្ងាត់ៗ ឱក សុគន្ធ​កញ្ញា ស្រាប់តែ​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​គួរ​ឲ្យ​ប្លែក ដោយ​បង្ហោះ​សារ​ដាស់តឿន​ខ្លួនឯង​ដ៏កម្របែបនេះ​ថា​…. – CEN