បុរសម្នាក់ដួលសន្លប់នៅមន្ទី​រ​ពេ​ទ្យរុ​ស្ស៊ី​ ​ថាពាក់ព័ន្ធនឹងជំ​​​ងឺ​​ឆ្ល​ង​កូ​វីដ​១៩ តែជនរ​ងគ្រោះ ស្នើសុំមហាជនកុំយល់ច្រឡំ – CEN