ចៅ​ក្រុម​ដែល​បាញ់សម្លាប់​ខ្លួន​ក្នុង​តុលាការ​ឆ្នាំមុន ព្រោះ​មិន​ក្បត់​ឆន្ទៈ​កាត់ក្តី​ខុស​តាម​ការបង្ខំ​ពី​ថ្នាក់លើ បាន​បាញ់​ខ្លួនឯង​សារជាថ្មី លើក​នេះ​ចំ​កន្លែង​បានសម្រេច​! – CEN