ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​រដ្ឋបាល​ភ្នំពេញ​ថ្មី ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ជនជាតិ​វៀតណាម​០២​នាក់ ករណី​ប៉ុនប៉ង​លួច និង​កាន់កាប់​អាវុធ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN