សាច់ញាតិ​២​នាក់​ និង​ប្រពន្ធ​របស់​បុរស​ខ្មែរ​ដែល​ផ្ទុក​វីរុស Covid-19 ចេញ​វីដេអូ​ប្រាប់​ពី​លទ្ធផល​ពិនិត្យ​របស់​ពួកគាត់​… (​វីដេអូ​) – CEN