ហួសចិត្ត​! ម៉ាស​មួយ​តម្លៃ ៤០០០ ៛ នៅ​ជិត​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ សូម​សមត្ថកិច្ច​ជួយ​ទៅ​មើល​ផង​!! – CEN