ភិន ដា​លី​ស ធ្វើ​ខួបកំណើត​កូនស្រី​ព្រមទាំង​យក​ថវិកា​ជួយ​ដល់​កុមារកំព្រា​ – CEN