ក្តៅៗ​! រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​វប្បធម៌​បារាំង​ ត្រូវបាន​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​ឆ្លង​វីរុស COVID-19 ហើយ – CEN