មន្ទីរសុខា​ភិ​បាល បញ្ជាក់ថា បុរសម្នាក់ក្អួតឈាមស្លា​ប់​ ដោយសារជំងឺរ​​លាក​ក្រពះ​រ៉ាំ​រ៉ៃ និងលេបថ្នាំសម្រកទម្ងន់ – CEN