មាននាវាដឹកវត្ថុធាតុដើមពីចិន ៥គ្រឿង បានចូ​លច​ត​នៅកំ​ពង់ផែក្រុ​ងព្រះ​សីហនុ​​ហើយ – CEN