សម្តេចតេជោ ថា បិទសាលាបណ្តោះអាសន្ននៅខេត្តសៀមរាប ព្រោះពួកគេមានការពិបាក​ក្នុ​ងកា​រការពារពី​ជំងឺកូវីដ-១៩ – CEN