គ្រូពេទ្យខ្មែរម្នាក់​ បម្រើការងារនៅប្រទេសវៀតណាម សង្ស័យ មានវិជ្ជមាន​ C​OVID-19 – CEN