អា​មេ​រិច​ប្រាប់​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ឲ្យ​បន្ត​ដាក់​គំនាប​លើ​កូរ៉េខាងជើង និង​កុំ​ទាន់​អាល​រីករាយ ទោះ​កូរ៉េ​ទាំង​ពីរ​កំពុង​ចរចា – CEN