ក្រសួងសុ​ខា​ភិបា​ល ​ប្រកាសរក​ឃើ​ញក​រណី​ឆ្ល​ងវីរុ​​ស​កូរីដ-១៩ ​លើស្រ្តីជនជាតិអង់គ្លេ​​សអាយុ៦៥ឆ្នាំ​ – CEN