គួរឲ្យ​បារម្ភ​ណាស់​! គ្រា​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ឱសថ​មួយ​របស់​ចិន បាន​យក​រថយន្ត​ដឹក​កាកសំណល់​គីមី ទៅ​សរសេរ​ស្លាក​បិទ​ជាប់​ថា ជា​រថយន្ត​ដឹក​ទឹក​… លាង​សម្អាត​ថ្នល់​! – CEN