មនុស្ស​១១​នាក់ ករណី​ប្រើប្រាស់ និង​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀនបញ្ជូនទៅ​តុលាការ ឯ ៥​ នាក់ឲ្យ​ត្រឡប់ទៅផ្ទះ​វិញ​ – CEN