ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​ដេី​ម​សំ​រ៉ង បាក់​សង្កត់​លេី​ស្លាប់ ពេល​បាននាំគ្នា​ទៅ​កាប់​ដើម​សំ​រ៉ង ដេី​ម្បី​យក​ផ្លែ – CEN