ក្រុង​-​ស្រុក​ទាំង​១២​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប បន្តការប្រុងប្រយ័ត្ន ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN