នារី​រូប​ស្រស់​ម្នាក់​សង្ស័យ​មាន​វិបត្តិ​ស្នេហា ថ្ងៃមុន​ឃើញ​ថត​វីដេអូ​លេបថ្នាំ ថ្ងៃនេះ​ចង​.​ក​បញ្ចប់​ជី​​វិត​បានសម្រេច ប​ន្យ​ល់​ទុក Status ព្រឺសម្បុរ​! – CEN