​នារី​ឡង់សេ​ស្រា​បៀរ Tiger ម្នាក់ រង​ការព្រមាន​ធ្ងន់ៗ​ពី​ក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់​វីដេអូ​បង្ហាញ​ចាក់​ស្រា​លើក​ជូន​ផ្ទាល់មាត់​បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់​ផឹក​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ ប្រៀប​ដូចស្តេច​! – CEN