ជំរុ​ញកា​រស្ថា​បនា ​ផ្លូវ​ថ្មើរជើង តាមប​ណ្តោ​យទ​ន្លេ​ច​​តុមុខ ចាប់ពីប្រៃសណីយ៍​ ដល់មុ​ខវាំង – CEN