បើក​បរ​ម៉ូ​តូលឿ​នពេក បុកនិងទ្រូងថ្មចែ​ក​ផ្លូវ​ស្លាប់​ម្នាក់ រងរបួស​ធ្ងន់​ម្នាក់ នៅក្រុង​បា​វិ​ត – CEN