រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​ជឿជាក់ថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប នឹង​ខិតខំ​ពង្រឹង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រវាង​កម្ពុជា និង​សហភាព​អឺរ៉ុប​បន្ថែមទៀត​ – CEN