លោក ពេជ្រ ស្រស់ ស្នើសមត្ថកិច្ចបើកវាំង​​ន​ន​ខ្មៅ ​ឲ្យបានដើម្បីពង្រឹងការអនុវ​​ត្តច្បាប់ ករណីនារីម្នាក់ លោត​ពី​លើ​ខុ​​​​នដូ​ – CEN