រឿង​ចម្លែក ៖ កុលសម្ព័ន្ធ​និយម​លោត​រាំ​លើ​មែកឈើ និង​ជ្រមុជ​ចុះ​ក្នុង​ទឹក​… – CEN