សោក​ស​ង្រែ​ង​ពេក​ក្រៃ​! មួយ​គ្រូ​សារ​ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​ទាំង​៤​នាក់ ពេលនេះ កូនស្រី​ពៅ និង​ឪពុក បាន​ស្លាប់​បន្តបន្ទាប់​គ្នា ខណៈ​ម្តាយ​ក៏​មិនដឹង​យ៉ាងណា​ – CEN